Római katolikus templom

Mivel a reformációkor a székiek nagy része áttért a református hitre, 1759-ig a katolikusoknak nem volt templomuk. 1714-ben a kolozsvári Ferenc-rendi szerzetesek székre jöttek és kolostort alapítottak. 1752 és 1759 között Mária Terézia királynő támogatásával szerzetesi lakás épült valamint a jelenlegi katolikus templom. A ferencesek iskolát is működtettek itt mely igen színvonalas volt. A rend utolsó lakója Fábián atya volt, aki Széken hunyt el 1988-ban. Azóta Széken nem élnek szerzetesek.

<
>